Orientační ceník

Pokrývač

jedn.

á

demontáž krytiny
m2
60,00 Kč - 80,00 Kč
demontáž oplechování
bm
35,00 Kč - 45,00 Kč
demontáž laťování cca
m2
20,00 Kč
odvoz sutě cca
m3
730,00 Kč
folie parotěs. cca
m2
35,00 Kč
montáž parotěs. fólie
m2
20,00 Kč - 30,00 Kč
orsil tl. 10 cm
m2
izover tl. 10 cm
m2
položení tep. izol.
m2
30,00 Kč
bednění montáž
m2
50,00 Kč - 150,00 Kč
lepenka
m2
montáž lepenky
m2
20,00 Kč
folie hydroizl.
m2
folie hydroizl. kontaktní
m2
natažení folie
m2
20,00 Kč
latě 5x3
m

 

Pokrývač

jedn.

á

latě 6x4
m
přibití kontralatí
m
20,00 Kč
laťování
m2
50,00 Kč
čištění tašek cca
ks
10,00 Kč
položení krytiny cca
m2
150,00 Kč - 250.00 Kč
položení hřebene
m
200,00 Kč
položení nároží
m
244,00 Kč
položení úžlabí
m
230,00 Kč
položení okrajů
m
150,00 Kč
řezání
m
150,00 Kč
vyrovnávací rohož
m2
60,00 Kč
vyrovnání podkladu
m
115,00 Kč
montáž oken
ks
1 200,00 Kč - 3000,00 Kč
malta pytlů
ks
178,00 Kč
vyčištění žlabu
m
50,00 Kč
začištění štítu
m
215,00 Kč
amortizace palet
ks
70,00 Kč