Orientační ceník

Pokrývač

jedn.

á

demontáž krytiny
m2
60,00 Kč
demontáž oplechování
m
22,00 Kč
demontáž laťování
m2
20,00 Kč
odvoz sutě
m2
70,00 Kč
folie parotěs.
m2
27,00 Kč
montáž parotěs. fólie
m2
20,00 Kč
orsil tl. 10 cm
m2
125,00 Kč
izover tl. 10 cm
m2
198,00 Kč
položení tep. izol.
m2
30,00 Kč
bednění s montáží
m2
190,00 Kč
lepenka
m2
20,00 Kč
montáž lepenky
m2
19,00 Kč
folie hydroizl.
m2
46,00 Kč
folie hydroizl. kontaktní
m2
55,00 Kč
natažení folie
m2
20,00 Kč
latě 5x3
m
12,00 Kč

 

Pokrývač

jedn.

á

latě 6x4
m
18,00 Kč
přibití kontralatí
m
20,00 Kč
laťování
m2
50,00 Kč
čištění tašek
ks
5,00 Kč
položení krytiny
m2
150,00 Kč
položení hřebene
m
200,00 Kč
položení nároží
m
244,00 Kč
položení úžlabí
m
230,00 Kč
položení okrajů
m
150,00 Kč
řezání
m
150,00 Kč
vyrovnávací rohož
m2
60,00 Kč
vyrovnání podkladu
m
115,00 Kč
montáž oken
ks
1 200,00 Kč
malta pytlů
ks
178,00 Kč
vyčištění žlabu
m
50,00 Kč
začištění štítu
m
215,00 Kč
amortizace palet
ks
33,00 Kč